Jag jobbar med rådgivning och kursverksamhet för lantbrukare, journalistik och en del annat inom miljö, trädgård och lantbruk. Mina texter har bland annat publicerats i ATL, Lantmannen, Hemträdgården och Koloniträdgården. Några av dem hittar du här till vänster. Jag tycker att det är roligt att prata med folk, forska och försöka förstå hur saker hänger ihop. Det har jag också gjort i form av några utvärderingar åt Länsstyrelsen i Gävleborg och KRAV. Jag har även ägnat mig åt återföring av avloppsfraktioner från enskilda avlopp t.ex. urin och klosettvatten till jordbruksmark.

Välkommen att höra av dig med synpunkter, frågor och funderingar!

 

Extra information