Jag jobbar med lite av varje inom miljö, trädgård och lantbruk. De senaste åren har jag ägnat mig åt rådgivning till lantbrukare inom Greppa Näringen och under 2017 kommer det även att bli en del kurser och studiebesök med fokus på ekologiskt lantbruk och odlad mångfald. Jag har skrivit ett flertal artiklar genom åren bland annat för ATL, Lantmannen, Hemträdgården, Koloniträdgården, Viola och Landskap. Några av dem hittar du här på hemsidan.

Jag är även öppen för andra uppdrag och har bland annat gjort några utvärderingar åt Länsstyrelsen i Gävleborg och KRAV. När jag inte arbetar odlar jag grönsaker i Matparken där jag även håller kurser i ekologisk grönsaksodling för hobbyodlare.

Välkommen att höra av dig med synpunkter, frågor och funderingar!

 

Extra information