Kompetensutveckling inom ekologisk produktion och ett rikt odlingslandskap i samarbete med Oscar Franzén, Eklunda gård.

Fältvandring hos Ted Oscarsson, Hebo trädgård 13 augusti, 17-19

Välkomna på fältvandring med Elisabeth Ögren hos Ted Oscarsson på Hebo trädgård den 13 augusti, 17-19.

Gröngödsling och biologisk mångfald. Hur gödslar vi för bästa kvalité på produkterna samtidigt som vi gynnar den biologiska mångfalden och undviker växtnäringsläckage? Ted odlar grönsaker och potatis på ungefär fyra hektar och säljer på bondens marknad. Han har tvååriga klövervallar för gröngödsling och kompletterar med stallgödsel och andra inköpta gödselmedel. Några av Teds övriga specialiteter som han kommer att dela med sig av är sortval i grönsaksodlingen och direksådd av lök.

Anmäl dig här, senast den 10 augusti.

Är du intresserad av Agroforestry?

Agroforestry handlar om att odla träd och buskar tillsammans med andra odlingar eller betesdjur. Det kan vara allt från små skogsträdgårdar på en villatomt till storskaliga planteringar inom lantbruket. Det kan också vara odling i skogsmiljö, till exempel svampodling på stock.

Nu har du som bor i Uppsala län chansen till gratis rådgivning tack vare ett samarbete med Länsstyrelsen och Landsbygdsprogrammet.

Kanske vill du ha en översikt kring vilka möjligheter till agroforestry som finns på din plats, eller så har du behov av specifik spetskompetens kring ett system du redan har eller planerar anlägga. Oavsett vilket hjälper jag dig få fram det underlag och den information du behöver!

 
Vill du veta mer? Ring eller maila till Oscar: 0705-73 43 23, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

 

Kurserna utförs på uppdrag av Länsstyrelsen och bekostas av Landsbygdsprogrammet. 

Extra information