Boodla lever på att odla gemenskap, kort sagt. Här i trädgården utanför den stora gula sekelskiftesvillan vid vattnet i Alby ordnar de kurser och studiebesök för företag, myndigheter, skolor och förskolor. Allt från samhällsplanerare till byggbolag, elever och pedagoger får lära sig om konsten att odla tillsammans.

Den korta promenaden från Fittjas tunnelbanestation till Gula Villan leder genom skolområdet med fotbolls- och basketplaner, via parken och vattnet. Det är blommande värmebölja, stillsamt och ögonbedövande vackert den här helgdagen i maj.

Men Alby och Fittja är också områden som präglas av ekonomiska och sociala svårigheter. Över 90 % har utländsk bakgrund, arbetslösheten är hög, genomsnittsinkomsten låg och bara knappt 40 % skulle rekommendera andra att flytta hit. Och även om den upplevda tryggheten har ökat så är det bara knappt hälften som anser att det är tryggt att bo och leva i stadsdelen.

Agnes Fischer, som var med och startade upp Boodla 2011, berättar om allt de hunnit med de senaste åren och det vill inte säga lite. Förutom de regelbundna kurserna och studiebesöken jobbar de med flera olika projekt. Från förra årets avslutade projektet Odla Svenska tillsammans med Röda Korset, där deltagarna fick lära sig svenska genom odling till workshops på fritidsgårdar och gemensamhetsodlingar i bostadsområden. Till hösten blir det en odlingskurs i samarbete med Södra Stockholms folkhögskola. Och sedan ett par år jobbar de med projektet Demokratiodling i samarbete med Studiefrämjandet. Här handlar det om att nå ut till unga vuxna och utbilda dem i ledarskap genom odling.

– Ungdomar i övre tonåren har varit de svåraste att nå i våra tidigare projekt, berättar Agnes. Vi ville hitta ett sätt att engagera dem och samtidigt dela med oss av det vi tycker är viktigt.

Lösningen blev en tvådagars kurs i ledarskap, odling och hållbarhet som innehåller såväl teori som praktik. Hit kommer ungefär 150 av Botkyrka kommuns unga sommarjobbare inom park- och fastighetsskötsel. De praktiska momenten i trädgården används som övningar i ledarskap samtidigt som man lär sig att plantera.

– Många av ungdomarna blir förvånade över att de tycker att det är så roligt att hålla på i trädgården, säger Agnes. Utvärderingarna visar att de vill odla mer och ha mindre teori.

På kommunen har man märkt att ungdomarna är tryggare i arbetet efter kursen. Planteringen går lättare och de är stolta över att de vet hur de ska göra. Under arbetet med ogräsrensning och lövkrattning uppstår inte sällan intressanta samtal om hållbarhetsfrågor och matproduktion.

Ungefär hälften av verksamheten inom Boodla sker i ett icke-vinstdrivande aktiebolag och den andra delen i en ideell förening.

– De tjänster som vi kan ta betalt för gör vi i aktiebolaget och de som vi ännu inte kan ta betalt för söker vi olika projektmedel för och då är det den ideella föreningen som driver projekten.

Just den här dagen i maj är det odlingskurs för kvartersodlarna. Boodla har på uppdrag av Stockholmshem och Linköpings Kommun anställt tre personer på 20 % som var och en ska starta upp en odling i sitt kvarter. På plats är Shiraz Yaseen från Hässelby och Anna Nygård från Rinkeby som planterar sallad och rensar ogräs under ledning av Ernesto Diaz. Snart är det dags att göra samma moment i det egna kvarteret tillsammans med de boende där.

– Vi är tre vuxna och tre barn som odlar i Rinkeby, berättar Anna.

Hon började med att kalla till ett informationsmöte genom att sätta upp lappar. Det kom ett gäng, 5-10 personer, men ingen av dem har varit med och odlat än så länge.

– Kanske kommer de när de ser att arbetet är igång, resonerar hon.

De odlar i upphöjda bäddar på marken som först bearbetats med jordfräs och sen byggts på med köpejord. Det här första året kommer de att odla tio olika sorters grönsaker. Det är ett urval av ganska lättodlade sorter, bland annat rödbeta, mangold och squash. På några av platserna finns det några pallkragar sedan tidigare där det redan börjat spira. Det är mynta och ringblommorna från förra året som återuppstått.

– Vi odlar direkt i jorden där det är möjligt, förklarar Ernesto.

Kursen med kvartersodlarna började med teori i mars och det här är det femte kurstillfället på Gula Villan. De har också varit ute en hel dag på varje område för att anlägga själva odlingsbäddarna.

Boodla jobbar inte bara i och omkring Botkyrka utan har även varit med och skapat kvartersodlingar i andra städer. Projekten finansieras av bostadsbolagen och det är i de flesta fall kommunala bolag.

– Det ingår i deras uppdrag att jobba med mjuka värden och det här är en möjlighet för dem att göra det, förklarar Agnes.

Arbetet med kvartersodlingarna innehåller många möten med människor från olika kulturer som befinner sig i väldigt olika livssituationer. Många pratar dessutom inte särskilt bra svenska. Kommunikationen är en av de stora utmaningarna.

– Det gäller att försöka vara tydlig och ha tålamod, säger Agnes. Under de här åren har vi blivit betydligt bättre på att känna av när folk verkligen har förstått.

En annan svårighet med kvartersodlingen är den misstro som de ibland möts av.

– I vissa kvarter är tilliten väldigt låg och man möts av skepsis och stängda dörrar. Det kan variera väldigt mycket inom ett bostadsområde.

Genom åren har de testat olika sätt att nå ut och engagera folk. De sätter upp lappar, kommunicerar via Facebook och Instagram och de har varit på plats för att jobba med själva odlingen minst en gång i veckan under säsongen.

– Det är skillnad nu när vi har anställda i områdena. De kan vara mycket mer effektiva eftersom de träffar folk på öppna förskolan, när de handlar mat och rör sig i kvarteret.

Men alla möten med människor i trädgårdarna är förstås också själva anledningen att de håller på.

– Det roligaste är att möta folks aha-upplevelser, säger Agnes. ”Ah, jag kan prata med mina grannar.” Och att se alla platser som utvecklas, både här hos oss och ute i bostadskvarteren.

_____________________________________

Först publicerad i tidningen Landskap, 2018

 

 

Extra information