Fältvandring Agroforestry – 18 maj, kl 18-21

På Hånsta Östergärde finns flera agroforestrysystem under utveckling, bland annat en alléodling och flera olika demonstrationsodlingar. Vi börjar inomhus med en introduktion till agroforestry samt en presentation av gården och varför man valt att arbeta med agroforestry. Därefter tittar vi på de olika systemen på gården och diskuterar hur de kan utvecklas och implementeras i större och mindre skala på gårdar i länet.

Foto: Kjell Sjelin

Framtidens grönsaker den 11 mars

Vilken plats har äldre sorters kålrötter, rovor och gråärtor i dagens yrkesodling? Och vilka perenna grönsaker hamnar på gourmetkockarnas tallrikar?

Målet med den här kursdagen är att förmedla kunskap om nya och gamla köksväxtsorter med fokus på natur- och kulturvärden och deras olika kvalitéer som odlingssäkerhet och smak. Vilka är de intressanta sorterna och hur kan dessa komplettera traditionella köksväxtodlingar eller besöksverksamhet? Hur tar vi betalt för de mervärden vi skapar i form av smaksensationer, natur- och kulturupplevelser?

Medverkande: Agneta Magnusson, kulturvetare och ordförande i Föreningen Sesam och Jan Andersson, Malmköpings Gourmetgrönt.

Minnesanteckningar från dagen.

Några länkar från Agneta Magnusson

NordGen www.nordgen.org - samt databasen SESTO

POM www.pom.info och www.grontkulturarv.se

Föreningen Sesam www.foreningensesam.se

Fröpopup Sverige www.fropopup.se

Bilder från dagen

Bilder från Malmköpings Gourmetgrönt.

Kurs i andelsjordbruk, 4 februari

Andelsjordbruk innebär ett utökat samarbete mellan konsumenter och lantbrukare. Målet är att öka kunskapen om lantbruket men också att dela den ekonomiska risken mellan konsumenter och lantbrukare genom att konsumenterna betalar för delar av skörden i förväg.

Flera nya andelsjordbruk har startat upp runt om i landet under de senaste åren. Här i Uppland finns Ramsjö gård som har ägnat sig åt det här i ett par decennier. Vi bjuder in till en kursdag med nya och gamla andelsjordbrukare med fokus på såväl trädgårdsodling som djurhållning. Föredrag kommer att varvas med diskussioner.

  • Maja Söderberg, Nybrukarna, berättar om ekonomi och odlingsplanering för att kunna leverera grönsaker under hela säsongen.

  • Anders Berlin, Ramsjö gård, berättar om sina viktigaste lärdomar genom åren. Hur gör de nu och vad har lett dem dit?

Sammanställningen från eftermiddagens workshop.

Utdelat material: artiklar om några andelsjordbruk i Sverige, lista över andelsjordbruk i Sverige och några länkar och lästips.

Extra information