Efter oljetoppen kommer fosfortoppen och kaliumtoppen. Det är bara en tidsfråga innan de lättbrytbara mineralerna tar slut. Detärforskarna överens om. Utan dessa ämnen inga livsmedelutan livsmedel inget liv. En hållbar matproduktion förutsätter att näringen i avfall och avlopp återförs till jorden. För den som vill rädda jorden i den lilla skalan, den egna täppan, ärkiss, bajs och köksavfall guld värt.

Olika typer av urinsorterande toaletter har funnits på marknaden i snart tjugo år och för den som vill ta hand om näringen själv finns egentligen ingen bättre lösning.För villaägaren finns urinsorterande porslinstoaletter, både torrtoaletter för den som även vill ta hand om fekalierna och vattenspolande varianter för den som vill slippa det arbetet. För kolonistugan och utedasset finns enklare modeller för en billigare penning. Alla modeller fungerar dock inte lika bra så läs på i förväg och fråga andra om råd.

En av dem som har haft sorterande toaletter i många år är Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik på Lantbruksuniversitetet. Han bor i en villa i utkanten av Uppsala och har använt familjens urin som gödsel sedan 2001. I trädgården finns de flesta vanliga grönsaker, äppelträd, bärbuskar, blommor och en tät, grön gräsmatta. Allt gödslas med flytande guld som pumpas upp ur betongtanken på baksidan av huset. Håkan demonstrerar den enkla handpumpen som han använder för att pumpa upp urinen och förklarar att han använder vattenkannorna, en femliters och en tioliters, för att gödsla allt utom gräsmattan.

- Det är det enklaste sättet att dosera rätt. Jag räknar ut hur många liter som går åt till en sträckmeter grönsaker respektive bärbuskar.

Den urin som Håkan och hans fru producerar på ett år är betydligt mer än vad som behövs i grönsakslandet. Det som blir över, vilket är en hel del, sprider han på gräsmattan med hjälp av den hemmabyggda spridaren som kopplas på en slang som matas med en elektrisk dränkbar pump. Efter åtta till tio dagar ser man effekterna av gödslingen på gräsets färg

- Jag kör med min gamla handjagare och kan intyga att tillväxten känns i kroppen också, säger Håkan.

Många undrar om inte gräsmattan blir bränd om man gödslar med koncentrerad urin men det problemet har han aldrig haft, varken med gräsmattan eller grönsakerna. Urinen innehåller dock en hel del salt vilket innebär att man bör vara försiktig med att gödsla alltför mycket på känsliga växter. Det gäller t.es. gurkväxter och tomat. Rödbeta, mangold och purjolök trivs däremot bra i en näringsrik jord med högre salthalt.

Hur är det med lukten då? Jodå, en omisskännlig, inte alltför angenäm, doft av vällagrad urin sprider sig när Håkan börjar pumpa. Så visst luktar det men lukten försvinner relativt fort och tycks inte sprida sig särskilt långt. Trots att grannarna bor tätt inpå har ingen av dem klagat och de som inte har blivit informerade verkar inte ens ana att hela tomten gödslas med urin.

- Jag brukar alltid vattna direkt efter att jag gödslat. På så vis försvinner lukten samtidigt som näringen kommer ner bättre i jorden.

Håkan och hans forskargrupp jobbar också med att undersöka olika metoder för att hygienisera fekalier och klosettvatten. Att ta hand om sin egen skit för att kunna använda den som gödsel är mer omständligt än att använda urinen. Till skillnad från urinen måste fekalierna hygieniseras, även om de bara kommer från det egna hushållet. Ett sätt att göra det är att kompostera dem tillsammans med hushållsavfallet. För att säkert hygienisera fekalierna måste komposten hålla en temperatur på minst 50 grader i en vecka. I praktiken är det svårt att åstadkomma i en liten hemkompost. Håkan provade själv för några år sedan men trots att han har en väl isolerad kompost och tog hem mycket lunchrumsavfall och kaffesump från jobbet visade det sig vara svårt att hålla temperaturen uppe. Det råd som Håkan numera ger tilldemsom vill ta hand om fekalierna är att lagra dem i minst två år i en sluten behållare eller plastsäck. Efter lagringen kan man gärna kompostera dem. Eftersom fekalierna redan är hygieniserade behöver komposten dock inte bli varm. För säkerhetsskull kan man dessutom låta bli att lägga fekalierna där man ska odla rotsaker samma säsong.

– Jag brukar lägga komposten där jag odlar störbönor och ärter. De är inte i direktkontakt med jorden och behöver inte heller så mycket kväve som det är i urinen.

För den som bor i lägenhet i stan är det förstås svårare att få till kretsloppet. Att försöka övertyga hyresvärden om de sorterade toaletternas förträfflighet är kanske inte omöjligt men troligen ganska svårt. Lite lättare är det kanske att övertyga kolonilottsföreningen att investera i en kretsloppstoalett. Urinsorterande toaletter finns redan på några få kolonilottsområden t.ex. i Listuddens koloniområde i Stockholm. Än så länge använder man dock inte urinen i odlingarna.

För den som inte lyckas övertyga odlarföreningen men ändå vill göra sitt bästa för att ta vara på det flytande guldet återstår vattenkannan, pottan, eller hinken. För den som vill samla kiss med stil finns sedan några år en särskild guldkanna för ändamålet. Åsa Lövberg är upphovskvinna till kannan, som även går att sitta på. Idén fick hon, för några år sedan, när hon själv letade efter lösningar för att återföra näringen i urinen till jorden. Hon jobbar som designer och ville göra en ergonomisk och miljövänlig produkt. Kannan är tillverkad i Dalarna, av återvinningsbar plast, och har blivit det roligaste designprojektet hittills, framförallt för att hon fått så positiv respons från många håll.

- Många hör av sig och är lyriska över idén, säger hon.

Någon större vinst gör hon dock inte och ännu mindre skulle det bli om hon sålde kannan i trädgårdbutikerna. Än så länge går det därför bara att beställa den direkt från Åsa, via hemsidan, www.guldkannan.se.

Om växtnäring

Kväve och fosfor är de ämnen som oftast begränsar växternas tillväxt, i havet såväl som på land. När vi gödslar våra åkrar med mineralgödsel är det framför allt dessa ämnen som tillförs. Råfosfat bryts i dagbrott eller i underjordiska gruvor. De tillgångar som idag anses ekonomiskt lönsamma att bryta beräknas räcka i ca 350 år, antaget att förbrukningen fortsätter att vara densamma.

Mineralgödselkväve tillverkas genom en kemisk process som omvandlar luftens kväve till mineralisk kväve. Tillverkningen är energikrävande och står idag för 1,2 % av världens energikonsumtion. Gröngödsel är en blandning av olika sorters gräs och klöverväxter. Klöver kan fixera luftens kväve och bidrar på så vis till en ökad kvävehalt i jorden.

De lantbrukare som har djurproduktion har även tillgång till gödsel från djuren. Stallgödseln är dock inget tillskott i egentlig mening. Varken djuren eller vi människor producerar någon ny växtnäring. Vi omvandlar växtnäringen i det foder och den mat som odlas på åkrarna. Till skillnad från folkgödseln ingår stallgödseln oftast i kretsloppet på gården.

Uringödsling – såhär gör du!

Om urin från flera hushåll blandas i samma tnak bör urinen lagras i sex månader för att undvika smitt spridning. Den främsta anledningen är att det är omöjligt atthelt undvika att urinen förorenas med fekalier som bland annat kan innehålla E-coli, Salmonella och Campylobacter. Den som bara samlar upp det egna hushållets urin kan däremot använda den direkt i odlingarna. Spridningen bör dock ske minst en månad innan skörd.

I trädgårdslitteraturen kan man ofta läsa att urinen bör spädas innan man använder den. Det finns dock ingen forskning som stöder det. Sanningen är att vi ska gödsla efter behov och vattna efter behov. Att späda urinen gör det bara svårare att dosera och det kan dessutom bidra till att det luktar mer.

Medelsvensson kissar ca 1,5 liter per dag och urinen innehåller ca 7 gram kväve, 0,6 g fosfor och 1,6 gram kalium per liter. Näringsbehovet för våra vanliga grönsaker, träd och buskar motsvarar 0,5-2,5 liter ren urin per kvadratmeter och år.

Extra information