Kompetensutveckling inom ekologisk produktion och ett rikt odlingslandskap i samarbete med Oscar Franzén, Eklunda gård.

Fältvandring, Sunnansjö gård

En mångfald av grönsaker från tidig vår till sen höst. Förläng säsongen med kallväxthus! Fältvandring hos Gunnar Rundgren på Sunnansjö gård onsdagen den 18 april, 17-19. Gunnar har många års erfarenhet som grönsaksodlare på Torfolk gård i Värmland. Nu driver han, tillsammans med Ann-Helen Meyer von Bremen, en mindre grönsaksodling på Sunnansjö gård, 5 kilometer från Järlåsa. De har även en del frukt- och nötträd, andra perenner och och dikor som betar på markerna intill sjön. Under säsongen har de gårdsfösäljning och säljer även via Uppsalas REKO-ring. Kallväxthuset används för plantuppdragning och odling av traditionella växthusgrödor som tomat, gurka, chili och paprika men också för att förlänga säsongen. Den här kvällen kommer Gunnar att berätta om sin växthusodling, om teknik för plantuppdragning, hur man kan förlänga säsongen, växtföljd och växtnäring i växthuset, odlingsvärda grödor m.m.

Anmäl dig här! Sista anmälningsdag den 15 april.

Träd och buskar för agroforestry - Del 1. Plommon och körsbär,  klibbal, aronia, blåbärstry

I en serie bestående av tre fältvandringar under säsongen bekantar vi oss med några av de mest intressanta arterna och lämpliga sorter för agroforestrysystem i Mellansverige. Ett kompendium med växtinformation delas ut till deltagarna. Första fältvandringen hålls på Eklunda Gård utanför Enköping lördag 12 maj kl 13-15. Sista anmälningsdag 9 maj. Anmäl dig här.

Är du intresserad av Agroforestry?

Agroforestry handlar om att odla träd och buskar tillsammans med andra odlingar eller betesdjur. Det kan vara allt från små skogsträdgårdar på en villatomt till storskaliga planteringar inom lantbruket. Det kan också vara odling i skogsmiljö, till exempel svampodling på stock.

Nu har du som bor i Uppsala län chansen till gratis rådgivning tack vare ett samarbete med Länsstyrelsen och Landsbygdsprogrammet.

Kanske vill du ha en översikt kring vilka möjligheter till agroforestry som finns på din plats, eller så har du behov av specifik spetskompetens kring ett system du redan har eller planerar anlägga. Oavsett vilket hjälper jag dig få fram det underlag och den information du behöver!

 
Vill du veta mer? Ring eller maila till Oscar: 0705-73 43 23, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fältvandring hos Ted Oscarsson, Hebo trädgård i augusti

Gröngödsling och biologisk mångfald. Hur gödslar vi för bästa kvalité på produkterna samtidigt som vi gynnar den biologiska mångfalden och undviker växtnäringsläckage? Med Elisabeth Ögren, Jordbruksverket hos Ted Oscarsson på Hebo trädgård. Ted odlar grönsaker och potatis på ungefär fyra hektar och säljer på bondens marknad. Han har tvååriga klövervallar för gröngödsling och kompletterar med stallgödsel och andra inköpta gödselmedel. Början av augusti.

 

Kurserna utförs på uppdrag av Länsstyrelsen och bekostas av Landsbygdsprogrammet. 

Extra information