Jag kommer att anordna två träffar i år och två träffar 2020 med fokus på ekologisk grönsaksodling. Målet med träffarna är att bidra till att få igång ett litet nätverk av odlare, ett sammanhang där ni kan träffa varandra, prata kring ett par olika teman och titta på varandras odlingar. Träffarna riktar sig i första hand till yrkesodlare i Uppsala län. Andra är välkomna i mån av plats.

Vi kommer att ses två gånger under säsongen ca 3 timmar inklusive fika. En del av träffen ägnar vi åt att teori och erfarenhetsutbyte och den andra till att titta på några konkreta exempel på den aktuella gården.

Träff 1. Bevattning – 16 juli 17.30

Svartbäckens trädgård

Svartbäckens trädgård är ett småskaligt trädgårdsmästeri mellan Uppsala och Enköping som drivs av Malin Wedrén och Kalle Persson. Verksamheten står på flera ben, en småskalig plantskola (fruktträd, bärbuskar, nötväxter och ätbart), odling av grönsaker och snittblommor på friland samt trädgårdsskötsel, landskapsvård och design. En av Svartbäckens största utmaningar är att lyckas med bevattningen. Vi går igenom de teoretiska grunderna för bevattning, tittar på Svartbäckens system och utbyter erfarenheter av våra olika lösningar.

Träffa 2. Teknik för effektivisering av småskalig grönsaksodling – 3 september kl 16-19

Tuna Grönsaker

Elisiv Lindroth har en grönsaksodling på en kvarts hektar och 120 kvadratmeter växthus. Hon odlar i fasta bäddar och har inför säsongen 2019 satsat på flera nya tekniska lösningar för att underlätta arbetet på gården bland annat en el-jordfräs, en el-skottkärra, Paperpot planteringsverktyg och en sexradig såmaskin. På gården pågår även försök med en soldriven vattenpump som ska kunna användas för såväl droppbevattning som spridare. Gården är dessutom med i ett nystartat leaderprojekt med fokus på odling i skolan. Vi kommer att diskutera olika lösningar för att effektivisera odlingen i den lilla skalan.

Anmälan här: https://forms.gle/byXEK6goJEN3DwvN6


 

 

Kurserna utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län och bekostas av Landsbygdsprogrammet. 

Extra information