Aktivteter 2020

Den 14 jan kommer det att bli en kursdag i Ekensberg strax utanför Uppsala med tema sortval i ekologisk grönsaksodling. Kanske kommer vi även att prata lite om snittblommor. Jag skickar ut ett mer detaljerat program lite längre fram men tanken är att dagen ska rymma både föredrag och gruppdiskussioner. Vi kommer att hålla på ca 9.30-16.30. Adressen är Stabbymalmsvägen 60, 755 91 Uppsala

9.30-10 Matigt fika

10.00 Elisabeth Ögren, Jordbruksverket

Vad ska man tänka på när man väljer sorter? När är det viktigt med resistenta sorter? Regelverk för ekoutsäde, OrganicXseeds m.m.

10.40 Diskussion i smågrupper

Hur tänker jag som odlare när det gäller sortval? Bra och dåliga erfarenheter?

Vilka frågeställningar står jag inför?

11.20 Per Wålstedt, Wålsteds Gård

https://walstedtsgard.se/index.html

Wålstedts lantbruk har sina odlingar på åkrarna i byn Hagen i Dala-Floda. Här har det odlats ekologiskt och KRAV-märkt sedan 1985. Odlingarna omfattar frilandsgrönsaker och rotfrukter såsom potatis och morötter men även spannmål och gräs till gårdens får. De har nyligen investerat i ett nytt lager och Per kommer bland annat att prata om sina erfarenheter av sortval vid lagring.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40 Martin Fellkvist, Skilleby Trädgård

http://www.skillebytradgard.se/

Skilleby Trädgård drivs av Martin Fellkvist och Frida Thörn och har varit certifierade enligt KRAV och Demeter sedan starten 2001. Här odlas 3,5 hektar grönsaker på lerjord. Mellan grönsaksskiftena växer träd, buskar och andra fleråriga grödor. Här finns även 1200 kvadratmeter växthus. De säljer framförallt till restauranger, café och butik utan mellanhänder. Martin kommer att berätta om sina erfarenhet av sortval och dela med sig av några favoriter.

13.40-14.10 Promenad. Vad tar jag med mig från Pers och Martins erfarenheter?

14.10-14.40 Elisabeth Ögren om arbetet i kålrotsakademin och odling av kultursorter.

14.40-15.40 Fika och gruppdiskussioner

Grupp 1. Kultursorter med Elisabeth Ögren

Grupp 2. Sälja till restaurang med Martin Fellkvist

Grupp 3. Lagring och försäljning året runt med Per Wålstedt

15.40-16.00 Avslutning och utvärdering.

Det kommer att bli en enkel middag på kvällen för de som vill det. Den preliminära planen är att laga något tillsammans på Ekensberg.

Kursen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län och bekostas av Landsbygdsprogrammet. Mat och fika betalas på plats. Jag återkommer med pris.

Det går att anmäla sig redan nu. Fyll i det här formuläret.

Den här kursen kommer att följas upp med en grupprådgivning dvs. ytterligare en träff inför säsongen och en träff sensommar/höst. Tanken med det är att ni ska få lite hjälp och inspiration att testa nya sorter och dela erfarenheter med varandra i slutet av säsongen. Det kommer eventuellt också att bli ytterligare två träffar med tema växtföljd/odlingsplanering. Den här gången kommer det att bli träffar i mindre grupp dvs. max 8 pers. Vi kommer att träffas inne i Uppsala och ute hos er odlare. Min förhoppnng är att det ska kunna bli en lite fastare grupp för mer kontinuerligt erfarenhetsutbyte. I anmälningsformuläret kan ni ange om ni är intresserade av att vara med på detta. Yrkesverksamma odlare i Uppsala län har förtur.

 Varmt välkomna!
 

 

Kurserna utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län och bekostas av Landsbygdsprogrammet. 

Extra information