Aktivteter 2020

Den 14 jan kommer det att bli en kursdag i Ekensberg strax utanför Uppsala med tema sortval i ekologisk grönsaksodling. Kanske kommer vi även att prata lite om snittblommor. Jag skickar ut ett mer detaljerat program lite längre fram men tanken är att dagen ska rymma både föredrag och gruppdiskussioner. Vi kommer att hålla på ca 9.30-16.30. Adressen är Stabbymalmsvägen 60, 755 91 Uppsala

 

Än så länge ser programmet ut såhär. Det kan tillkomma ytterligare någon.

Elisabeth Ögren om vad ska man tänka på när man väljer sorter samt något om kultursorter.

Martin Fellkvist, Skilleby Trädgård, säljer mycket till restauranger. Han kommer att prata om hur de tänker och vilka erfarenheter de har.

Per Wålstedt, Wålsteds gård, en lite större odlare med flera försäljningskanaler. Kommer också att prata om sina tankar och erfarenheter kring sortval.

Det kommer att bli en enkel middag på kvällen för de som vill det. Den preliminära planen är att laga något tillsammans på Ekensberg.

Kursen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län och bekostas av Landsbygdsprogrammet. Mat och fika betalas på plats. Jag återkommer med pris.

Det går att anmäla sig redan nu. Fyll i det här formuläret.

Den här kursen kommer att följas upp med en grupprådgivning dvs. ytterligare en träff inför säsongen och en träff sensommar/höst. Tanken med det är att ni ska få lite hjälp och inspiration att testa nya sorter och dela erfarenheter med varandra i slutet av säsongen. Det kommer eventuellt också att bli ytterligare två träffar med tema växtföljd/odlingsplanering. Den här gången kommer det att bli träffar i mindre grupp dvs. max 8 pers. Vi kommer att träffas inne i Uppsala och ute hos er odlare. Min förhoppnng är att det ska kunna bli en lite fastare grupp för mer kontinuerligt erfarenhetsutbyte. I anmälningsformuläret kan ni ange om ni är intresserade av att vara med på detta. Yrkesverksamma odlare i Uppsala län har förtur.

 Varmt välkomna!
 

 

Kurserna utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län och bekostas av Landsbygdsprogrammet. 

Extra information