Under 2010 och början av 2011 arbetade jag med en utredning om kretsloppslösningar för enskilda avlopp i södra Bohuslän. Uddevalla kommun har beviljats LOVA-bidrag för att fortsätta arbetet. Läs mer här!

Extra information