ylva 2016Jag har utbildat mig till civilingejör i Ekosystemteknik, en utbildning som jag valde att avsluta på Lantbruksuniversitetet i Uppsala där jag inriktade mig mot små avloppslösningar och växtnäringsfrågor inom lantbruket. Längs vägen blev jag alltmer intresserad av organisation (demokratifrågor) och kommunikation och valde därför att komplettera min naturvetenskapliga utbildning med kurser i miljökommunikation och projekt- och processledning. Efter det har jag gått kurser i växtodling, ekologiskt lantbruk och trädgårdsrehabilitering på SLU samt webbaserade kurser inom fotografi.

Sedan 2012 har jag jobbat med lantbruksrådgivning inom Greppa Näringen i Västmanlands-, Stockholms- och Uppsala län. Det har jag gjort i samarbete med Oscar Franzén (Idegran Produktion) och Eva-Lena Rådberg (Rådberg konsult).

Jag har frilansar som journalist och har bland annat skrivit för ATL, Lantmannen, Hemträdgården, Koloniträdgården och tidningen Cirkulation. Sedan 2010 håller jag kurser i grönsaksodling i Matparken i Gottsunda. Mer information om kursverksamheten finns på Matparkens hemsida.

 

Extra information